RÖPORTAJ

ALİ RIZA DEMİRCAN ile özel röportaj; ‘Bizim Dünyayı Ve Kur’an’ı İyi Bilen İslâm Âlimlerimiz Maalesef Yok!’

Yıllardır kendisini İslami davaya adayan İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan hoca ile kendisinin öncülüğünde kurulan ARDEV’in faaliyetlerini, gayesini ve çalışmaları hakkında konuştuk. Demircan hoca, “İslami davet çalışmasını her alanda yapmak gerekiyor, bu büyük bir savaştır, bu savaşta elbette yaralanabiliriz” dedi.

Hocam öncelikle şu sorudan başlayalım. ARDEV ne zaman kuruldu?
Ben Süleymaniye camiinde, 25 yaşındayken hatip oldum. 26 yaşındayken de imam hatibi oldum. 12 yıl Süleymaniye camisinde imam hatiplik yaptım. Süleymaniye’nin çocuğuyum. Daha sonra Süleymaniye’den bir bina aldım. Orada Emin Turizm diye bir şirketim vardı. Orada faaliyet gösteriyorduk. Sonra vakfı kurdum. Vakfı kurunca Emin Turizm’in binasını vakfa hibe ettim. Bu gördüğünüz binayı da İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden ben 1.5 yıl uğraşarak kiraladım. Burayı kiralamak için birçok engelle karşılaştım. Fakat mücadeleci kişiliğimiz dolaysıyla sonunda başardık. Vakfımızın adını Ali Rıza Demircan Eğitim Vakfı olarak belirledik. Vakfın kısaltılmış adı ARDEV’dir.
Peki, hocam ARDEV’in amacı nedir?
Vakfımızın amacı; genel eğitim, ilim araştırma ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı; Kur’ân merkezli İslami araştırmalar yapmak-yaptırmak ve yapılan araştırmalara yardımcı olmak; yerli yabancı Müslüman ilim adamlarının eserlerini ve ilmî çalışmaları neşretmek, yabancı dillere ve Türkçeye tercüme ettirip yayınlamaktır.
Ben Türkiye’de yazılabilir hemen her konuyu değindim. Spordan, trafiğe, işveren görevlerinden, işçi vazifelerine, İslam’da kadından, cinselliğe vs. bir çok konuyu gündeme getirmişsizdir. Bir iki eserim uluslararasıdır. “Kur’ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” eserim alanındabir devrimdir.
Bize Vakfın faaliyetlerinden söz eder misiniz?
Vakıf bünyesinde ne yapabiliriz diye kendimize sorduğumuzda dedik ki biz yılların hatibiyiz. Yılardır yazdık. İlk olarakbir stüdyo kurduk. Ve Bilmemiz Gerekenler genel başlığı altında her biri 45 dakikalık 128 konu işledik. Anadolu’da yerel TV’lerin bu programlara büyük ihtiyaçları var. Tabii ki çekim yetmiyor. Bu yaptığımız çalışmaları montaj ameliyesinden geçiriyoruz. Ses görüntü vs. düzenleniyor. CD haline getiriyoruz. Bu programlar şuanda Anadolu’da 50 TV ve 50 Radyoya gönderiyoruz. Ben Anadolu’yu takip edemiyorum. Mesela yolda giderken hocam dün akşam sizi izledik diyorlar nerede izlediğini bilmiyorum. Afyon 3’ten, Manisa Medya TV’den Kon TV’den..
Vakfımızın bünyesinde ayrıca şu faaliyetleri de yapmaktayız:
Kelimâtü'l Kur'an
Vakfımız, mübârek Kur’ân’ın anlaşılmasında en önemli ve asla göz ardı edilemez hususlardan biri olan lisâniyyât/dilbilim araştırmalarına odaklanacaktır.Bunun için istihdam edilecek yetişkin kadromuzla tarihî ve modern dönemlerde yapılmış olan bütün Kur’ân sözlükleri toplanıp incelenecek, Kur’ân kelimeleri kullanıldığı âyetlerden tek tek çıkarılıp birleştirilerek Kur’ân kavramları ve kelimeleri, Kur’ân kaynaklı olarak belirlenip anlamlandırılacak ve yazıya geçirilecektir. Böylesi bir temel çalışma, Kur’ân’la ışık tutulacak müspet ve sosyal ilim verilerinden de yararlanılarak Kur’ân’ın güncel bir Tefsiri’nin yapılabilmesi için gerekli ön hazırlığı oluşturacaktır.
İnternet Televizyonu
Kurduğumuz internet televizyonumuzla İslâm ve insan eksenli değişik konularda haftalık programlar hazırlamak; İslâm’ın etrafında oluşturulan şüpheleri giderici, gerekli bilgi donanımı sağlayıcı, bir diğer anlatımla yüce dinimizin güncel/gündelik hayata ve çağımıza ışık tutucu yönleri üzerine ilmî sohbetler, paneller, seminerler, konferanslar, çeşitli film gösterimleri yapılmaya çalışılmaktadır.
Sinema ve Televizyon
Sinema ve televizyonun insana ulaşmada etkinliği ve sürati göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak her türlü çalışmanın perdeye yansıtılma faaliyetleri son derece önem arz etmektedir.Bu bakımdan, İslam’ın inanç esasları, ahlâk ve sosyal adalet ilkeleri ile uyumlu olup insan fıtratı ile örtüşen ve tarihi medeniyetimizden ilham alan, evrensel mesajlar verebilecek eserleri perdeye yansıtma projeleri ARDEV’in öncelikli hedefleri arasındadır. Bu projeler kapsamında senarist yetiştirme, senaryo yazma ve perdeye yansıtma gibi tüm çalışmaları ARDEV madden ve manen desteklemeyi temel amaçları arasında görmektedir.
Az öncede belirttiğim gibi biz sinemaya özel bir ilgi gösterdik. Aydın üniversitesiyle bir senaryo kursu çatık. Onu bitirdik. Fakat ikincisini gerçekleştiremedik. İlgide az. Ben burada bir sinema alt yapısı kurmayı düşünüyorum. Sinema olayı bir savaştır. Bu savaşta yara alınır
Ben Hülya Avşar ile bir TV programına çıktım. Bunu bizim Diyanet İşleri eski Başkanımız Mehmet Görmez başkanken izledi. Bir araya geldiğimizde “Biz Diyanet olarak Hülya Avşar ile program yapmanızı onaylamadık,dedi. Şöyle cevap verdim: Diyanetin onaylayıp onaylamaması önemli değil. Önemli olan bizim bu insanlara nasıl ulaşacağımız ve onlar üzerinden nasılmesaj verebileceğimiz. Biz sporculara, sinemacılara, sanatçılara, gitmeyeceğiz de kim gidecek?

Bilmemiz Gerekenlere Devam
Şuana kadar üç yıl içinde 128 programa ulaştık.
Bu programların bazı ana başlıklarını bizimle paylaşabilir misiniz?
İlk otuz konu şöyle:

1- İlkemiz Almak Değil Vermek Olmalıdır
2- Sağlığımızı Korumak İslâmî Vazifemizdir
3- Yemek Kültürümüzü de İslâmileştirmeliyiz
4- Allah’a Şükredici Kul Olmakla Yükümlüyüz
5- İnsanlara Teşekkür Etmek de Görevimizdir
6- İlkemiz Kolaylaştırmak Olmalıdır
7- Kolaylaştırmak Peygamberimizin Yöntemidir
8- Gereksiz Borçlanmadan Sakınmalıyız
9- Hayatımız Filme Alınıyor
10- Günahlardan Kaçınmak Aklın da Bilimin de Gereğidir
11- Görüşlerimizi Tartışılmaz Kılmak Nefislerimizi Putlaştırmaktır
12- Her Şeyi Güzel Yapmak Görevimizdir
13- Sözlerimizi ve İşlerimizi Nasıl Güzelleştirebiliriz?
14- Haklara Tecavüz Cehennemî Günahtır
15- Af Dilemek ve Affetmek Güzel Ameldir
16- Kelime-i Şehadet Bir İnkılap Projesidir
17- Giysilerimizi de İslâmileştirmeliyiz
18- Namaza Muhtacız
19- Zulmü Engellemek de Görevimizdir
20- İktidar Alanlarımızı da İslâmileştirmeliyiz
21- Cennet Hayatı
22- Hayata Müslümanca Bakmalıyız
23- Kur’an-ı Kerim’in Evrensel Mesajları
24- Benzeşmelerden Korunarak İslâmi Kimliğimizi Korumak
25- İslâm Ekonomisinde Temel Görevler
26- İnsanlara Karşı Görevlerimiz
27- Allah’a Ortak Koşma
28- Cinsel Taciz ve Tecavüz Haram Nitelikli Bir Suçtur
29- Cinsel Haramlar ve Pornografi
30- Engellilerimizle Birlikte Engelleri Kaldırmak İslam’ın Buyruğudur

Aziz kardeşim, programlarımızla ilgili daha geniş bilgiye isteyenler sitemizden ulaşabilirler.

Sanırım vakfın bünyesinde ayrıca Mirat Haber isimli bir haber sitesi var. Bundan bize kısaca biraz söz eder misiniz?

Mirat sizinde bildiğiniz gibi ayna demektir. Yani Mirat Haber olaylara İslami bir bakış açısı kazandırıp insanlara ayna olmak için yola çıkmış yeni bir haber sitesidir. Haber sitemizi kurduğumuzda, 1000 tane akademisyene ismen yazı yazdık. Mirat Haber’in misyonundan kendilerini haberdar ettik. İki sayfalı bir yazı ile Mirat Haber için bize katkı verin dedik. Çok acı bir durum ki, 1000 taneden 20 kişi döndü, 20 kişidende dört kişi yazarım dedi, ikisinden de birer yazı geldi. Maalesef halimiz bu.
Mirat Haberi kurduk ama dört ay sırf kendimiz yazdık. Şuanda Mirat Haber’in yükselişte olduğunu söyleyebilirim.
Son olarak hocam konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
ARDEV Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı olarak ana gaye ve hedefimiz Allah (c.c.)’ın mesajını anlamaya çalışmak ve bunu geniş kitlelere yaygınlaştırmaktır. Bu konuda bize yardımcı olmak isteyen herkes bizimle irtibata geçebilir.

Ali Rıza Demircan Kimdir?
Ardev Vakfı kurucusu Ali Rıza Demircan, 1945 yılında İstanbul/Kasımpaşa’da doğdu. Rize’nin Sütlüce köyünden Faik ve Hamdiye Demircan’ın yedinci çocuğudur.
1969’da İstanbul İmam-Hatip Lisesini birincilikle bitirdi. Aynı yıl o zamanki adı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de birincilikle kazandı. Demircan, üniversiteden pekiyi dereceyle mezun oldu.
1970 yılında Süleymaniye Camii Hatipliğine, bir yıl sonra da Hatiplik kaldırıldığı için aynı caminin İmam-Hatipliğine tayin edildi. Bu camide on iki yıl görev yaptı.1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde İhtisas gördü. Kitapları ve konferansları sebebiyle Türk Ceza Kanununun 163. maddesini ihlalden yedi defa Ağır Ceza ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılandı.
Hutbe, vaaz, seminer, konferans, radyo ve televizyon konuşmaları ile ülkemiz genelinde tanınmaya başladı.
Evli ve 9 çocuk babası Ali Rıza Demircan’ın basılmış eserleri şunlardır:
1. Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı (3 cilt)
2. İslâmî Kimliğimizi Korumak (İslâm’da Batıla Benzemenin Hükmü)
3. Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri (Allah’ın Resûlü’nden Hayat Düstûrları)
4. İslâm’a Göre Cinsel Hayat (2 cilt bir arada)
5. İslâm’ın Işığında Haklar, Hürriyetler, Vazîfeler (Cuma Mesajları)
6. Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır (5 kitap bir arada)
7. Söyleşiler
8. Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı
9.Kur’ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri
10. Namaza Çağrı

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle