Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

DİYANET, DUYURU

4/B Sözleşmeli Personel Eğitimleri Başlıyor

Diyanet, 4/B Sözleşmeli Personel Eğitimleri için 81 İl Müftülüğüne yazı gönderdi

Eğitim Hizmetleri Genel Müdrülüğü tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda; Başkanlığımızca, 4/B sözleşmeli personel statüsünde göreve başlayan personelin mesleki yeterliklerini artırmak, kurum aidiyetlerini güçlendirmek, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde mesleğe hazırlık eğitimine alınmaları ilgi olur ile uygun görülmüştür. denildi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Eğitimler, 24 Eylül - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. 2018 yılı ve daha önceki yıllarda göreve başlayıp mesleğe hazırlık eğitimi almayan 4/B sözleşmeli imam hatip ve müezzin kayyımlar alınacak. Eğitimde Başkanlıkça hazırlanan ve e-posta yoluyla Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerine gönderilecek program uygulanacak. 4/B sözleşmeli personelin mesleğe hazırlık eğitim yeri tercih işlemleri, bağlı bulundukları İl Müftülükleri tarafından 17 Eylül 2018 Pazartesi saat 10:00'dan itibaren başlayacak, 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar DİBBYS/Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden eğitim almak istedikleri yerle ilgili tercihleri, Ek-1'de gönderilen Eğitim Merkezleri kontenjan durumuna göre yatılı veya gündüzlü olarak girilmek suretiyle tamamlanacak.

İl Müftülükleri tarafından isimleri EHYS’ye girilen personele, ikinci bir duyuruya gerek görülmeksizin, belirtilen yer ve tarihte sabah saat 08.00'de derse katılacak şekilde hazır bulunmaları için, en geç 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüklerince yazılı tebligat yapılacak. Eğitim Merkezlerinin kontenjanları ve personelin mazeretleri göz önünde bulundurularak, eğitime alınamayan 4/B sözleşmeli personelin mesleğe hazırlık eğitimleri bir sonraki planlamaya dâhil edilecek.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle