MÜNHAL KADROLAR

1091 kişilik geçici öğretici alım ilanı

İstanbul İl Müftülüğü 2015-2016 eğitim öğretim yılı geçici Kur’an kursu öğreticisi Alım ilanı yayınladı.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

2015-2016 eğitim-öğretim yılı için İlimize bağlı İlçe Müftülüklerindeki Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere İlimiz Müftülüğünce Sözlü Sınavı ile Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.
3-En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4-2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe,(İlçe M üftülüklerinden temin edilecek.)
2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlçe M üftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavı çıktısı,
5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
6- Vesikalık fotoğraf.(l adet)
7- 4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. M eslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,
b- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası,
c- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf
Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Daha önceki dönemlerde Geçici Öğretici olarak görev yapanlar da dahil olmak üzere 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde görev yapmak isteyenler görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne 04/09/2015-22/09/2015 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
3- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 22/09/2015 tarihi saat 16.30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
4- Adaylar yalnız 1 (bir) ilçeye ve 1 (bir) kategori (Yüzüne, Hafız ve 4-6 -yaş grubu) için başvuru yapabilecektir.

SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınava giım eye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinde www.istanbulmuftulugu.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
2- Sözlü Sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır.
a) K ur’an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)
b) Kur’an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)
c) Dini bilgiler (30 Puan Üzerinden)
3- Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve İl M üftülüğü internet sitesinden alacakları sınava giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci
bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları işlemlerin tamamlanmasından sonra M üftülüğümüzün www.istanbulmuftulugu.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
2- Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavından en ez yetmiş (70) puan alınması gerekmektedir.
3- Sınavda başarılı olanlar arasında her kategori için sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
4- Puanların eşit olması halinde 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı fazla olan, bu puanın da aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre yapılacaktır.
5- Asıl olarak ilan edilenler “Sınav Sonuç Belgesi” çıktısı ve gerekli belgelerle birlikte ilgili ilçe müftülüğüne müracaat ederek görevlendirme işlemleri yapılacaktır.
6- Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçe ve kategoride 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir.
7- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen
adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde adaylardan gerekli belgeler istenecektir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3- Sınav ve görevlendirme sürecinde M üftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlk Müracaat Tarihi : 04/09/2015
Son Müracaat Tarihi : 22/09/2015
Sınav Tarihi ve Yeri : Müftülüğümüz Web sitesinden İlan edilecektir.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE K'URAN KURSLARINDA GÖREV ALACAK GEÇİCİ ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle