Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

SENDİKA

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ ADİL OLMALIDIR

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, 3600 ek göstergenin Din Hizmetleri Sınıfı ile sınırlı tutulmasının doğru olmadığını belirterek,

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, 3600 ek göstergenin Din
Hizmetleri Sınıfı ile sınırlı tutulmasının doğru olmadığını belirterek,
Diyanet teşkilatların da görev yapan bütün personeli kapsaması
gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının tek bir kurum olduğunu ve bu çatı altında
görev yapan herkesin, kurumun temel hizmetleri kapsamında, din
hizmetleriyle ilgili çalıştığının bilinmesi gerektiğini ifade eden Türüt,
3600 ek göstergenin bu kurum da çalışan sadece belirli bir kadroyu
kapsaması hâlinde haksızlığa neden olunacağını belirterek şunları
söyledi.

“Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amacı; İslam dininin inançları,
ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir.
Anayasasının 136. maddesinde; “Genel idare içinde yer alan Diyanet
İşleri Başkanlığı, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve
milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunun
da gösterilen görevleri yerine getirir.” hükmü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa da ve kuruluş amacında gösterilen din
işlerini yürütürken, idari hizmetler için de birbirinden farklı birimlerin
varlığıyla hizmetlerini yapar. Bu birimlerin içinde görev yapan idari ve
teknik personel de bulunmaktadır. Tüm birimlerim görev tanımlaması
ve hizmetleri birbirinden farklıdır, ancak tek bir amaca hizmet
ederler. Bu birimler de çeşitli üniversitelerden mezun olan önlisans ve
lisans mezunları bulunmaktadır. Ek gösterge 3600’e çıkarılırken, Din
Hizmetleri Sınıfında bulunan personelin dışındaki üniversite
mezunlarını dikkate almamak haksızlığı ve adaletsizliği de
beraberinde getirir.

Temel olarak karşı çıktığımız nokta, 3600 ek göstergenin sadece Din
Hizmetleri Sınıfı ile sınırlandırılmasıdır. 150 bine yaklaşan personeliyle
büyük bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığın da halen önlisans ve

lisans mezunu olan üniversite mezunu tüm personelin bu kapsam da
değerlendirilmesini istiyoruz.
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da Diyanet personelinin ne
kadar ağır koşullarla yaşamaya çalıştığı biliniyor. Bu koşullar da 3600
ek gösterge bile yeterli olmayacaktır, ancak Diyanet personelini
ailesiyle birlikte memnun edebilecektir.
Memurların maaş ve emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin
belirlenmesinde ek gösterge önemli bir yer tutmaktadır. Ek gösterge
yüksek olursa memur maaşları ile emekli aylık ve ikramiyeleri de
yüksek olmaktadır. Bu da hem çalışırken hem de emekli olduklarında
yaşama koşullarının daha iyi olması demektir.

Bu nedenle 3600 ek göstergenin, hangi üniversite mezunu olursa
olsun, görevi ne olursa olsun kurumumuz da çalışan tüm personeli
kapsamasını istiyoruz. Ayrıca personelimizden emekli olanların
durumu içler acısı! Ek gösterge yükseltilirken emeklilerimizin de
dikkate alınmasını talep ediyoruz. Ek gösterge düzenlemesinin sadece
Din Hizmetleri Sınıfı ile sınırlı olmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir
düzenlemenin Diyanet personeli arasında huzursuzluk çıkarmasını
istemiyoruz. Ek göstergenin yükseltilmesini destekliyoruz. Diyanet
personelinin yaşama koşullarını biraz olsun iyileştireceği düşüncesiyle
olumlu buluyoruz. Ancak bu düzenlemenin adil olması gerektiğini
düşünüyoruz.”

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle