MÜNHAL KADROLAR, DUYURU

2015 yılı ilçe müftülüğü atamaları tercih duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 2015 Yılı İlçe Müftülüğü Atamaları İle İlgili Tercih Duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 Yılı İlçe Müftülüğü Atamaları İle İlgili Tercih Duyurusunda bulundu.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ATAMALARI İLE İLGİLİ DUYURU

İlçe Müftülüğü için 19.10.2015-10.11.2015 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1-Söz konusu adayların 20.11.2015 tarihinden itibaren 26.11.2015 tarihi saat 23.59'a kadar yapacakları tercihlere göre tama işlemleri gerçekleştirilecektir.

2-Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 üncü fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır.

3-Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi işlemi, sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla,

a)Hizmet süresi fazla olana,

b)Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

4-Adaylar 5 tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re'sen yapılacaktır.

5-Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların İlçe Müftülüğü görevine başlayıp başlamayacaklarına dair dilekçelerini, tercihlerin ilanından itibaren 5 gün içerisinde Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı'na göndermesi gerekmektedir.

6-Adayların atamaya esas olan ve 2015 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Başvuru Duyurusunun ( III. ) maddesinde belirtilen belgelerini, önce faks yoluyla sonra posta yoluyla veya elden 04.12.2015 tarihi saat 18.00'e kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

7-İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

8-Yapılacak yer tespiti ve tercih işlemleri için (0 312 295 78 17; 295 77 91-92) nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.

9-Faks Numarası: 0 312 285 96 21

Tercihler https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/web adresinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ​

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle