YAZARLAR

Emekli Müftü Mehmet Gündoğdu

İnfak

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,
Allah’a hamd, Resulüne salat, selam olsun.

İnfak

A-Tanım

Sözlükte “tükenmek, tamamlanmak, son bulmak” mânasındaki “nefk” kökünden türetilen infâk “bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek” gibi anlamlara gelirse de daha çok “para veya malı elden çıkarmak, harçamak, sarfetmek” mânasında kullanılmaktadır.

Dinî-ahlâkî bir terim olarak genellikle “Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması, paylaşması” demektir. Umumiyetle karşılıksız yardımlar için kullanılır

Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı-fitre ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı (sadaka, İhsanı, Hayr-u Hasnâtı) içermektedir.

B-Kur’an-ı Kerim’de infak

“İman etmiş kullarıma söyle: “Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler” (İbrahim 31).

“….Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanı.” Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz”(Bakara 219).

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir” (Bakara 261).

“Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler… Onlar zulmedenlerdir”. (Bakara 254)

“Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez(elde edemez)ler. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez”(Bakara 264).

“Yalnızca Allah’ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir”(Bakara 265).

“Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur” (Bakara 270).

“Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır”(Bakara 267).

“Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir”(Al-i İmran 92).

“Sizden birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam” demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin”(Münafikun 10).

“Allah’a ve resulüne iman edin; O’nun size emanet olarak verdiklerinden, başkaları için de infak edin. İçinizden iman edip infakta bulunanlara büyük bir mükâfat vardır.” (Hadîd 7 ).

C-Hadis-İ Şerif’ler de infak

“Kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı menkul, gayri menkul her türlü maldır”, buyurdu. (Buhari)

“Ey Adem oğlu, infak et(malını hayır yolunda sarfet ki) sana da infak(Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hemde ahirette versin) olunsun.” (Buhari, Müslim)

Hz. Enes (R.A) şöyle demiştir: Ebu Talha hurmalık bakımından ensarın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da Mescid’in karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber (S.A.V) bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki:

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız.” (3 Al-i İmran 92) ayeti nazil olunca Ebu Talha Rasulullah (S.A.V)’in yanına gelerek:

-Ya Rasulallah “Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz”, ayetini gönderdi.

Benim en sevdiğim malım ise Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah’tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah’ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi.

Bunun üzerine Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Aferin sana bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum”, dedi.
Ebu Talha: Öyle yapayım ya Rasulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. (Buhari, Müslim)

“Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız, gönül alıcı güzel sözler söyleyin.” (Buhârî)

“İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: (Bunların amel defterleri kapanmaz , sevap yazılması devam eder,)

1-Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka),

2-Kendisinden faydalanılan ilim,

3-Kendisine dua eden hayırlı evlât.” (Müslim, Vasiyyet, 14.)

Mâlik Bin Rabîa (ra) şöyle anlatıyor:

“Hz. Peygamberin (asm) yanında oturduğumuz bir sırada Benî Seleme kabilesinden bir kişi gelerek:

“Ey Allah'ın Rasûlü! Ebeveynimin benim üzerimde vefatlarından sonra takdim edebileceğim bir hakları var mıdır?”deyince Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

”Evet. Onlara salâvat getirmek (dua etmek),

onlar için bağışlanma dilemek,

vasiyetlerini yerine getirmek,

dostlarına infakta da bulunmak

ve onların dost ve yakınlarıyla ilgiyi (ve ancak onların yolundan gelen sılayı rahmi) kesmemektir.” Buyurdu (Ebu Davud, İbn Mâce, İbn Hibban).

D-Ramazan ayı ve İnfak

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, 2019 yılı Ramazan ayı temasını “Ramazan ve İnfak” olarak belirlenmiştir.

Bu yıl, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın kilit kavramlarından biri olan “infak” teması gündeme alınmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfımızca da “Kardeşlerini Unutma! Beklenen Sensin” çağrısıyla ülke sınırlarını aşan bir iyilik daveti yapılmaktadır.

Özellikle bu yıl “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” sloganıyla, bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu, özlemini çektiği eşsiz bir yardım sistemi olan zekât ibadeti gündem yapılmaktadır.

Bize de bu gündeme küçük bir katkıda bulunmak istedik.
Vesselam

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle