YAZARLAR

Efe Halil

İKTİSATLI (TASARRUFLU) HAYAT

Çok kıymetli okuyucularım, bugün sizlere İslam Dininin tasarrufa verdiği önemden bahsetmek istiyorum.
Şunu evveliyetle söylemeliyim ki, İslam bir tasarruf ve denge dinidir.Yemede- içmede, giyinmede, barınmada, konuşmada; hulasa hayatın her safhasında mensuplarını orta yolu takip etmeye ve ölçülü hareket etmeye çağırır.Bu saydığımız kavli-fiili durumlara yönelik Kur’an-ı Kerimde ve sahih hadislerde çok sayıda eğitici mesaj vardır.Bunlardan birkaç tane arz edelim:

1-“Ey Ademoğulları! Her namaz vaktinde mescide giderken ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez”.(Araf 7/31)
2-“O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (herbiri) birbirine benzer ve (herbirini) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”(En’am 6/141)
3-“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir”.(İsra 17/26-27)

5-“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın”.(İsra 17/29)

6-“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır”.(Furkan 25/67)

Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz(sav) de: “İktisatlı olan kimsenin geçim sıkıntısı çekmeyeceğini, tasadduk ederken(iyilik) bile kendini fakir düşürmeden ölçülü davranmayı, abdest alırken dahi suyu israf etmemeyi, namazı ve hutbeyi orta uzunlukta tutmayı, israf ve gösteriş yapmaksızın Allah’ın nimetlerinden faydalanmayı”. Emir buyurmuşlardır.(Buhari, Müslim, Tirmizi)

Yukarıda arz ettiğimiz ayetlere ve hadislere topluca bir göz attığımızda şu mesajlar dikkatimizi çekiyor:
-Ayetler ve hadisler, bizlere israfın azından da çoğundan da kaçınmamız gerektiğini hatırlatıyor, zira israf Allah’u Teala’nın verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilmeme, onları uluorta saçıp savurma anlamına gelmektedir.
-İsraf nimetleri hafife alma, iktisat ise nimetlere karşı ihtiramın(saygının) göstergesidir.
-İktisat sebebi bereket, israf ise bereketin kesilmesine vesiledir.
-Kaynakları(nimetleri), yeteri kadar kaynak kullanmak iktisat, yeterli seviyenin üzerinde(fazla) kullanmak israf, yeterli seviyenin altında kullanmak(imkanı olduğu halde) ise cimrilik sayılır.
-Tasarruflu davranmak hem Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmayı, hem de orta yolu(sırat-ı müstekım) ifade eder, bu da en doğru ve en güvenli yoldur.

-Diğer yandan Müslüman, her konuda iktisatlı(ölçülü) olan, zamanını planlı ve düzenli kullanan ve söz israfından da kaçınan kimse demektir.Atalarımızın şu uyarıcı mesajına kulak verelim:İnsan ancak şu dört şeyi yaparsa hem dünya hem de ahiret mutluluğunun anahtarını elinde bulundurabilir, onlar:Az yeme(sağlıklı yapar), az konuşma(güvenli yapar), az uyuma(dinamik yapar) ve Allah’ı Çok zikretme(kalben insanı rahat eder)

Ayet ve hadisler muvacehesinde konuyu özetlersek şunları söyleyebiliriz:

Dinimiz, Müslümanların elbiselerini ve namazgahların temiz tutmalarını, hem israftan hem de cimrilikten uzak durmalarını, varlıklı insanların mallarının zekatlarını-sadakalarını özenle vermelerini, az konuşmaya, az yemeye, az uyumaya dikkat etmelerini, bunlara mukabil Allah’ı çok zikretmelerini, her halde her halukarda ölçülü(iktisatlı-tasarruflu) davranış sergilemelerini öğütlemektedir.

Aziz okuyucularım, israfdan uzak ölçülü(iktisatlı) bir hayat yaşamak ümidiyle hayırlı bereketli günler diliyorum, Selam ve dua ile.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle