YAZARLAR

ATA DURAN

İHVAN NEDİR?

Modern dönemde, Müslüman toplumlarda tekke, medrese ve tarikatların yerine, İslam dinini yaşama yaşatma gayreti ile cemaatler ortaya çıktı. İhvan Mısırda başlayıp İslam alemine hızla yayılan, hilafet ve Filistin için mücadele etmeye çalışan bir cemaat.

İhvan, Mısırda İngiliz varlığına karşı halkı bilinçlendirip aktive eden, gerektiğinde her tür işgale karşı silahlı mücadeleyi göze alıp cihat diyen, var olma önceliklerini Müslümanların mağduriyet ve mazlumiyetlerini telafi ve tedavi adına kurmuş bir topluluktur.

Kendisi, mazlum ama zalim değil. İlmi ve okumayı önceleyip cehalete karşı. Fikirlerinde sertlik var ama radikalliği istemiyor. Vifak ve ittifak yanlısı. Modern denilen dünya ile uyumlu olmaya çalışırken haklı davasını ve mağduriyetleri eğip bükmeden söylüyor,insanlar bu halden ürküyor.

Siyasetin içinde ama ütme(!) sanatını dini anlayışı reddettiği için kandıramıyor. Doğruyu olduğu gibi dünyada iken haykırıyor. Takiyye yapmıyor. Ne ise öyle gözüküyor. Cesur, çekinmeden batıla batıl, zalime de zalimsin diyor.

Fakirin hakkını savunuyor, sahip çıkıyor. Fakirliği, cehalet ve ihtilafı bitirme adına projeler üretiyor. Güç ve sermaye sahiplerine karşı hakkın yanında duruşu rahatsız ediyor. Boyun eğmiyor. Tamamen yerli ve Müslüman bir yapı olunca şer şebekeleri rahatsız oluyor çünkü kontrol edemiyorlar.

Tamamen yerli ve halkın öz varlığından olup, kimseye bir minnet borcu olmayınca boynu dik duruyor. Fakir ama zengin gönle sahip olduğundan paylaşmayı bilmeyenleri tedirgin ediyor. Güvene ve cemaat içi referansa önem verdiği için kısa sürede maddi manevi toparlanma olunca, babasına bile güvenmeyen zengin ve münafık takımı, bu değirmenin suyu nerden diyor.

Epiktetosun bacağını kırmak için çeken zalim sahip gibi geriyor, tahrik ediyorlar ama terörist yapamıyorlar. Ağa babalarını bu çıldırtıyor. Neden bunlar silaha sarılmıyor diye zulümün Firavuncasını, Nemrutcasını deniyorlar. Ama İhvan, İbrahim olup, Musa’yı kızıl denizden geçirmeye azmetmiş, yoluna devam ediyor. Kırılıyor, budanıyor ama anarşi ve teröre telin diyor. İmar ve ihya adına kendi metotları ile devam ediyor.

Hakkı hak bilip hak metotla savunmaya azimle devam ediyor. Kıskançlığı var. Başka cemaat ve cemiyetlerin fikir ve kanaatlerine önem vermiyor. Kendini her grubun üstünde ve her şeye layık görüyor. Bu bir hata ama bunu kötülük için değil ümmetin ve vatanın salahına kendilerini daha layık ve yatkın olarak gördükleri için yapıyorlar. Dolayısı ile kendileri hariç diğer cemaatler tarafından hem kıskanılıyor hem de sevilmiyorlar, bu da beklenen bir zafer varsa onu ya geciktiriyor ya da getirmeyecek gibi….

İhvan bir terörist değil ama kıskanılan, sevilmeyen, anlaşılamayan bir mazlum yapı…

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle