YAZARLAR

Ahmet KARATAŞ

Rol Gereği Evlilikler

Televizyon dizileri ve filimlerde sanatçılar rol gereği evlilikler yapmaktadırlar. Bu evlliiklerin fıkhî bir bakış açısıyla ele alınmasında fayda vardır. Bugünkü yazımda da bu hususun üzerinde durmakta fayda mülahaza ediyorum. Bir önceki yazımda bir evliliğin gerçekleşebilmesi için gerekli şartların üzerinde durmuştum. Bu yazımda tekrara kaçmama adına aynı hususların üzerinde durmayacağım. Ancak dizi ve filimlerdeki bu evliliklerin dini sonucunu ele alacağım.

Söz konusu yazı incelendiğinde rol gereği olan bu evliliklerde nikahın tüm şartlarının gerçekleştiği görülecektir. Bu evliliklerin rol icabı yapılıyor olması kafaları karıştırabilir. Tam da burada Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadisi devreye girmektedir. "Üç şey vardır ki, bunların ciddisi ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar; nikah, talak (boşama) ve köle azat etmekdir (Ebu Davud, Talak 9 (2294); Tirmizi, Talak 9 (1184).

Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinden anlaşılmaktadır ki, evlilik kutsal bir hadise ve hiç de hafife alınacak bir konu değildir. Yani rol gereği dahi olsa bu evlilikler nikahın tüm şartları yerine gelmiş olduğundan dolayı nikâh tamamen sahihtir. Dolayısıyla film ve dizi yapımcıları ile senaristler farkında olmadan sanatçıları birbirlerine nikahlamış olmaktadırlar. Bu itibarla evlilik sahnelerinin çekimi esnasında iki tarafın rıza beyanı çekilmemesi gerekmektedir. Bir tarafın evet sözünden sonra mutlaka çekime son verilmelidir.

Bazı okuyucularımız böyle önemli bir hususu Diyanet İşleri Başkanlığının uyarması gerektiğini düşünebilirler. Doğrudur bu hususta okuyucularımıza sonuna kadar katılıyorum. Ama neden ikaz etmediğini de bilmiyorum. Bu arada televizyon sahipleri ile yapımcılara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu bahsettiğim husus sadece bir örnektir. Bunun gibi dini hususlarda sıkıntı olabilecek çok sayıda yayınlar bulunabilmektedir. bu da dini açıdan çok ciddi bir vebal anlamına gelmektedir. Böyle bir vebalin altına girmemeleri için birer ilahiyatçı danışman edinmelerini tavsiye ederim.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle